Domov

Vlnové pohyby

Telesná vlna a je pozitívne účinky na ľudský organizmus sú základným kameňom techniky Vlnových pohybov. Tie sú postavené na princípoch podľa ktorých sa hýbali naši predkovia – Slovania – tanec, tréning šliach, pohyby podporujúce organizmus ženy, mužov a ich vzájomné vzťahy. Je možné sa ich naučiť prostredníctvom workshopov, či individuálnych stretnutí po vedením nás, certifikovaných lektoriek. 

Gong kúpeľ

Gong kúpeľ znamená kúpanie sa vo vlnách mystických tónov, pri ktorých zrelaxujete a zažijete, čo ste ešte nezažili. Pravidelne organizujeme večerný Gong kúpeľ Bratislave tak ako aj iné aktivity spojené s liečivým zvukom: gong koncerty, gong puja (celonočné ponorenie do vibrácií zvuku gongu) čo gong workshopy, kde sa oboznámite s týmto unikátnym nástrojom.