Domov

Vlnové pohyby

Telesná vlna a je pozitívne účinky na ľudský organizmus sú základným kameňom techniky Vlnových pohybov. Tie sú postavené na princípoch podľa ktorých sa hýbali naši predkovia – Slovania – tanec, tréning šliach, pohyby podporujúce organizmus ženy, mužov a ich vzájomné vzťahy. Je možné sa ich naučiť prostredníctvom workshopov, či individuálnych stretnutí pod vedením certifikovaných lektoriek – Andrei bajnokovej a Evi Ružovičovej. 

Gong kúpeľ

Gong kúpeľ znamená kúpanie sa vo vlnách mystických tónov, pri ktorých zrelaxujete a zažijete, čo ste ešte nezažili. Pravidelne organizujeme večerný Gong kúpeľ Bratislave tak ako aj iné aktivity spojené s liečivým zvukom: gong koncerty, gong puja (celonočné ponorenie do vibrácií zvuku gongu) či gong workshopy, kde sa oboznámite s týmto unikátnym nástrojom.