Andrea Bajnoková a Eva Ružovičová


Fotografia:  Gong koncert pre Zem v Klariskách, jún 2017. Zdenka Gulasová Photography.

Spolupracujú od roku 2010, kedy vďaka Evičkiným masážam Andrejka pochopila, že naše telo a myseľ sú jeden veľký zázrak a keď ich spoznáme a vedome sa s nimi pracujeme, dokážeme aj my zázraky. V roku 2013 zorganizovali prvý workshop Nikolaja Kudrjašova – autora Systému celistvého vlnového pohybu- v Bratislave. Postupom času sa stali obe certifikované trénerky a pravidelné organizujú workshopy Vlnových pohybov na Slovensku a v Českej republike na rôzne témy. Prostredníctvom pohybu vo vlne pomáhajú ľuďom objavovať svoj vnútorný potenciál a zásadným spôsobom tak vylepšovať kvalitu ich zdravia, vzájomných vzťahov či kariérneho života.
Gongom a aktivitám s ním spojením sa aktívne venujú od roku 2014, kedy prvý krát okúsili silu liečivých tónov nástrojov. Gongy boli láska na prvé počutie. Okrem pravidelných večerných Gong kúpeľov organizujú aj aktivity ako Gong koncerty s renomovanými hudobníkmi, gong workshopy či celonočné ponorenia do tónov gongu – Gong Puja.

Spolu sa zúčastnili na týchto školeniach a výcvikoch
Dátum Téma Učiteľ/tréner Krajina
2013 – teraz Systém celistvého vlnového pohybu pod vedením autora Nikolaja I. Kudrjašova Nikolaj Kudrjašov Slovensko
2014 júl Gong Master Training Don Conreaux, Tom Soltron, Abby del Sol Poľsko
2014 september Gong Yoga of Holistic Resonance Training, level 1
(len Andrea Bajnoková)
Abby del Sol a Tom Soltron Poľsko
2015 september International Council of Gong Masters Don Conreaux, a iní Chorvátsko
2017 august Advanced Gong Consciousness Training
v GongMuse Academy of Healing Sound
Don Conreaux, GongMuse Surana, Petra Trtnik Slovinsko
2017 august Tibetské misy Meridian Sound Massage, level I.
v GongMuse Academy of Healing Sound
GongMuse Surana Slovinsko
2018
Otvor svoj liečivý hlas (marec)
Znovuzrodenie v liečivom zvuku (september)
GongMuse Surana
Slovensko