Teambuilding

Pre firmy a teamy ponúkame teambuilding

Kombinácia techniky Vlnových pohybov a relaxačného Gong kúpeľa.

Čo môžete očakávať? Prečítajte si priamo od teamleaderky, ktorá sa zúčastnila s celým svojím tímom:

Ing. Jana Kašová, Marketing Manager a Teamleader

Bohemian Ventures, člen skupiny Euromedia Group, www.venturesbooks.cz

S konceptem Vlnových pohybů jsem se před firemním teambuildingem setkala již soukromě. Přivedla mě k němu kolegyně – kamarádka a mluvila o něm tak nadšeně, že mě zlákala k absolvování úvodního semináře, po kterém jsem prošla ještě několika dalšími, vždy obohacena o nové podněty.

Pochopila jsem, že koncept Vlnových pohybů se nevztahuje jen na osobní život, ale týká se i pracovního života. S návrhem šéfové na uspořádání firemního teambuildingu s tímto obsahem jsem hned jako team leader souhlasila.

Díky své osobní zkušenosti jsem měla představu o tom, do čeho jdeme; byla jsem ale zvědavá, jak koncept přijmou mí kolegové. Věděla jsem, že většina z nich je novým zkušenostem otevřená, stejně tak jsem věděla, že jsou tací, kteří vše nové odmítají.

Workshop byl naplánován na jeden den – začali jsme dopoledne, měli pauzu na oběd a pokračovali do podvečera. Teoretická východiska jsme hned zkoušeli v praxi, např. sezení na židli, vstávání, pohybování se aj. Vše jsme následně komentovali, jeden po druhém jsme se k jednotlivým aktivitám vyjadřovali; sdělovali jsme si, jak nám je, která aktivita je nám blízká a příjemná, jak se při jejím provádění cítíme a podobně. Všichni kolegové a kolegyně, přestože principy semináře předtím neznali, přispívali nenuceně do debaty, s radostí a nadšením zkoušeli nové praktiky. Ti, co se ze začátku tvářili nepřístupně, možná i nevěřícně, „roztávali“ s každou novou aktivitou a na závěr projevovali stejnou spokojenost jako ti přístupní, a i na jejich tvářích se objevil přirozený úsměv.

V průběhu workshopu si celý team na vlastní kůži například vyzkoušel, jak řeč našeho těla, resp. způsob sezení ovlivňuje pozornost našeho komunikačního partnera, a jak můžeme zajistit, aby naše komunikace, třeba i obchodního charakteru, byla vnímána od A do Z. Navíc, jako bonus, stejný způsob sezení přispívá ke správnému držení těla a chrání nás tak před nepříjemnými bolestmi zad.

Na závěr workshopu nás čekala velmi příjemná relaxace v podobě poslechu hry na gong. Všichni jsme se pohodlně položili na podložky, přikryli se dekami a nechali se unášet tóny, které k nám doléhaly. Cítili jsme vibrace, které k nám přicházely s každým úderem paličky do gongu.

Ať už ti, kteří při této relaxační metodě usnuli (gong koupel), nebo i ti, kteří vnímali všechny tóny v bdělém stavu, všichni jsme se po skončení hry na gong cítili klidní, odpočatí, zkrátka jako znovuzrození.

Zkušenost s Vlnovými pohyby v týmu byla jedinečná. S kolegy a kolegyněmi jsme si byli blízcí, a to jak při provádění nejrůznějších aktivit, tak i při jejich následném komentování. Nikdo se necítil trapně, když projevoval své pocity, vše bylo tak nějak přirozené. Také jsme se od srdce zasmáli – vždyť nic se nemá v životě brát moc vážně.

Téměř pro všechny to byla zcela nová zkušenost, nový zážitek a takové situace zkrátka sbližují. Vyměňovali jsme si myšlenky a pocity i jen tak, mezi sebou, a byli překvapeni, jak nás obsah teambuildingu „dostal“.

Lektorka Andrejka vedla workshop velmi citlivě a empaticky. Koncept Vlnových pohybů, stejně tak i jednotlivé aktivity dokázala vysvětlit srozumitelně, dokázala též podnítit debatu zúčastněných. Dala nám prostor zastavit se a zamyslet se nad tím, co právě děláme a proč to děláme. Díky tomu spadla z každého z nás tíha denních povinností a my se mohli věnovat jen sobě samým.

Vlnové pohyby bych doporučila nejen jedincům, ale i pracovním týmům jako teambuildingovou akci. Přispívá totiž jednak k rozvoji jednotlivce a k regeneraci jeho sil, ale také k jeho vyšším pracovním výkonům, a tím i k lepším výsledkům pracovních týmů, potažmo celých firem.

Teambulding Vlnové pohyby v pracovnom živote spojené s relaxačným Gong kúpeľom (2017)
Bohemian Ventures, Dvůr Pecínov, Česká republika