Certifikovaní lektori

Certifikovanými lektormi Systému celistvého vlnového pohybu na Slovensku a v Českej Republike úrovne 3D++ a 4D++ sú

Andrea Bajnoková

e-mail: [email protected]

mobil: +421 905 377 820

Eva Ružovičová

e-mail: [email protected]

mobil: +421 915 974 289

Daniela Malbekemová, Ružomberok