Videorozhovory

Ženské a mužské gestá  – rozhovor s Andreou Bajnokovou

internetová televízia Cesty k sobě, jún 2018

Vzájomné pôsobenie ženskej a mužskej vlny – rozhovor s Nikolajom Kudrjašovom

internetová televízia Cesty k sobě, november 2017

Časopisy a články

seriál o Vlnových pohyboch v časopise Balans počas celého roka 2019

Vlnový pohyby prináša zmenu života; časť 4.
časopis Balans, č. 4 rok 2019, str. 60-61
Príťažlivá žena, mocný muž; časť 3.
časopis Balans, č. 3 rok 2019, str. 60-61
Vlna je život, časť 1.
časopis Balans, č.1 rok 2019, str. 18-19
Návrat k slovanským koreňom a božstvám vlnovým pohybom
časopis Vitalita, august 2017
Ženské a mužské gestá, časť 2.
časopis Balans, č. 2 rok 2019, str. 36-37
Ženská a mužská vlna vo vzájomných vzťahoch
časopis Vitalita, december 2018, str. 58-59
Vlnové pohyby – cesta zdravia s energiou vnútornej vlny
časopis Vitalita, november 2016
Vlnové pohyby – rozhovor s Andreou Bajnokovou
rozhovor s Gabikou revickou a Máriou Závodnou pre zo združenia E-ženy, jún 2018
Ženské a mužské gestá s radosťou

Ak ste sa s VLNOU stretli, máte šancu rozpoznať ľudí, ktorí sa vlnia a vnášajú do svojej chôdze či sedu viac než bežný pohyb. Keď sa vlníte, nemusíte sa toľko zaoberať cvičením, pretože sa v tele viac zvedomíte v najbežnejších situáciách. VLNA pomohla mnohým ľuďom nielen zdravotne, ale napomohla aj k zmenám naučených vzorcov. Prostredníctvom zmeny pohybov v tele mení staré návyky aj v hlave…

prejsť na článok

Ilustrácia k článku: Tsudoi Masuda