Gongová lázeň s Janou (Praha)

Kedy:
26. február 2024 @ 17:00 – 18:00
2024-02-26T17:00:00+01:00
2024-02-26T18:00:00+01:00
Kde:
GongWaves
Vlkova 9
130 00 Praha 3-Žižkov
Česko
Vstupné / Štartovné:
700kč/osoba
Kontakt:
Andrea Bajnoková
+420 799 508 628

˙˙˙For English See Below˙˙˙

Přijďte si odpočinout, načerpat síly a vydat se na magickou cestu s tóny gongů.
Co je Gongová lázeň a jak probíhá?

Spojení Gongová lázeň znamená, že se koupete ve vlnách zvuku. Vibrace gongu zpomalují přetíženou mysl, během několika vteřin se z bdělého stavu dostaneme do stavu hluboké meditace, aniž bychom museli cokoli dělat. Stačí se pouze vleže na zádech (nebo jakékoli jiné pohodlné pozici) zcela uvolnit. Meditativní stav nastává, protože se mozkové vlny se mění z Beta frekvencí (bdělý stav) do Theta a Delta (hluboká meditace). Gong podpoří uvolnění těla i mysli na nejhlubší úrovni, vytvoří se neutrální prostor hlubokého míru a klidu, a tak se může spustit proces sebeléčení. Vibrace gongu jsou hojivé pro celé tělo, především pro nervový systém a účinně regenerují buňky prakticky všech částí těla.

Gongovou lázní vás doprovází Jana Kašová

Jana poprvé zažila účinky gongových vibrací v roce 2017, kdy se vlastním silným prožitkem přesvědčila o detoxikačním působení zvukových vln. V roce 2021 pak absolvovala kurz Úvod do hry na gong u Andrey Kmochové. Co se zprvu zdálo jako koníček pro vlastní zábavu, začalo dostávat větší rozměr a od roku 2022 Jana vede gongové lázně, hraje na koncertech a podílí se na celonočních koupelích Gong Puja. Své znalosti a dovednosti stále rozšiřuje, vedle workshopů vedených Andreou Kmochovou se zúčastnila několika gong workshopů u Claudio Salinase a v létě 2023 absolvovala Gong Master Training u Grand Gong Mastera Dona Conreaux a Gong Maestra Aidana McIntyra v Anglii.

Organizační údaje

Rezervace

Místo si rezervujete na info@vlnazdravia.sk nebo 799 508 628.
Rezervace je nutná. Platí jen po uhrazení příspěvku.

Příspevěk
 • 700 Kč/ platba předem převodem na č.ú. 2701299243/2010 *
  *při platbě předem je možné zrušit účast 48 hodin před konáním události. V takovém případě vám částku vrátíme zpět.
 • 800 Kč/ na místě v hotovosti
Kapacita

Maximálně 3-4 osoby.
Gongová lázeň se koná v komorních prostorách GongWaves studia, kde vám poskytneme individuální přístup.

Místo konání

GongWaves studio
Vlkova 9
130 00 Praha- Žižkov

Parkování a MHD

Parkování:fialové zóny s možností placeného parkování jsou na ulici Krásova, nebo na ulici U Rajské zahrady u VŠE.

MDH: nejbližší zastávky

 • tram Victoria Žižkov (5 min.)
 • bus Náměstí Winstona Churchilla (4 min.)
 • bus Rajská zahrada (1 min.)
 • metro Náměstí Jiřího z Poděbrad (10 min.)
Co si s sebou přinést?

Pohodlné oblečení a přikrývku na oči pro zvýšení účinku. Karimatky, deky a polštáře máme k dispozici.

Příchod

Je třeba přijít nejpozději 5 minut před zahájením události, jakmile začneme zavíráme dveře a již není možné se přidat.

Kontakt

Andrea Kmochová
+420799508628
info@vlnazdravia.sk

Přijďte si užít zvukové vlny mystických gongů!

 

 ˙˙˙˙English˙˙˙˙

Come relax, recharge your batteries and set out on a magical journey with music of gongs.
What is a Gong Bath?

The gong vibrations help to relax the mind by changing the brain waves from being awake to the state of deep meditation and relaxation. You lay comfortably down and enjoy nourishing frequencies. Gong supports stress realease from body and mind at the deepest level and created neutral space of peace and harmony.

The Gong bath is led by Jana Kašová

Jana experienced the effects of gong vibrations for the first time in 2017, when she was convinced by her own strong experience of the detoxifying effect of sound waves. In 2021, she completed the course Introduction to playing the gong with Andrea Kmochová. What at first seemed like a hobby for her own entertainment began to take on a larger dimension, and since 2022 Jana runs Gong baths, plays at concerts and participates in all-night Gong Puja. She continues to expand her knowledge and skills, in addition to the workshops led by Andrea Kmochova, she attended several gong workshops with Claudio Salinas and in the summer of 2023 she completed Gong Master Training with Grand Gong Master Don Conreaux and Gong Maestro Aidan McIntyre in England.

Reservations

Please, reserve your spot at  info@vlnazdravia.sk or 799 508 628.
Your spot is reserved after the payment upfront.

Capacity

Maximum 3-4 people.
Gong bath is led in a cosy space of GongWaves studio where we ensure individual approach.

Price
 • 700 Kč/ payment upfront to reserve your spot
  * It is possible to cancel the participation 48 hours before the Gong bath. In this case, you will be refunded the full amount.
 • 800 Kč/ in cash on the spot
Venue

GongWaves studio
Vlkova 9
130 00 Praha- Žižkov

Parking a public transport

 

Parking: violets zones with the possibility of paid parking are on the street Krásova or U Rajské zahrady near the University of Ecomonics and Business.

Public transport: closest stops

 • tram Victoria Žižkov (5 min by walk)
 • bus Náměstí Winstona Churchilla (4 min by walk)
 • metro Náměstí Jiřího z Poděbrad (11 min by walk)
What to bring with yourself?
 • comfy clothes
 • eye mask/something to cover your eyes, so that you can fully dive into the experience

Mats, blankets and pillows are available at the spot.

Arrival

Please, come at least 5 minutes before the beginning.

Contact

Andrea Kmochová
+420799508628
info@vlnazdravia.sk

Come and relax in the mystical gong vibrations!