Pravidlá Ochrany Osobných Údajov

Vlna života o.z. Pravidlá Ochrany Osobných Údajov

Pokiaľ ste členom alebo sympatizantom združenia,  odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám vaše osobné údaje.

Vlna života o.z.  sa zaväzuje chrániť súkromie našich potenciálnych a existujúcich členov, sympatizantov či zákazníkov našej organizácie. Pravidlá ochrany osobných údajov Vlna života oz. („Pravidlá Ochrany Osobných Údajov„) sa vzťahujú na všetky nami spracované Osobné Údaje (ako je definované nižšie) vrátane osobných údajov zhromaždených alebo odoslaných prostredníctvom našich webových stránok, alebo prostredníctvom oficiálnych stránok sociálnych médií alebo prostredníctvom iných kanálov online a offline.

Kto je správca údajov?

Sme občianske združenie Vlna života o.z, IČO: 42 35 84 93 , DIČ: 2120090962 so sídlom Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, . Sme prevádzkovateľmi webu www.vlnazdravia.skwww.vlnovepohyby.cz .

Vlna života o.z. je spoločnosť, ktorá je správcom spracovania vašich Osobných Údajov, ako je uvedené v týchto Pravidlách Ochrany Osobných Údajov. Ako správca sa rozumie, že sme zodpovední za to, aby vaše osobné údaje boli spracované v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrany údajov. Určujeme, ako sú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, dĺžku doby uchovávanie údajov, a prípadne vyberáme ďalších spracovávateľov, ktorý nám budú so spracovaním pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete v priebehu spracovanie údajov na nás obrátiť , môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@vlnazdravia.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti  vyžadované platnou legislatívou , špeciálne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu , plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovanie osobných údajov
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR
Osobné údaje

Osobné Údaje“ sú informácie alebo informácie, ktoré vás umožňujú identifikovať, napríklad:

 • Meno a kontaktné údaje (napríklad poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Technické informácie, napr. názov obrazovky, IP adresa/užívateľovo meno, údaje prehliadača a zariadení, informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie, značiek pixelov a iných technológií, údajov o súbore protokolov servera, údajov o používaní aplikácií a údajov o polohe
Ako zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme rôznymi spôsobmi:

Priamo od vás: informácie sú zhromažďované priamo od vás, a to buď tým, že nám poskytnete informácie priamo, alebo budete konať spôsobom, ktorý nám poskytne informácie, napríklad:

 •  Offline: zhromažďujeme osobné údaje od vás offline, napríklad keď nás kontaktujete osobne, zaregistrujete sa pre odber noviniek o našich aktivitách alebo nám písomne poskytnete informácie.
 • Online: Vaše osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom newslettra organizácie Vlna života o.z., napríklad keď sa zaregistrujete pre odber noviniek alebo aktivít organizácie.

Osobné Údaje taktiež zhromažďujeme

 • Prostredníctvom cookies.Pri prezeraní našich webových stránkach zaznamenávame vašu IP adresu , ako dlho sa na stránkach zdržíte a ako dlho si stránky prezeráte. Používanie cookies pri marení návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu , lebo veríme, že tým vám poskytujeme ešte lepšie služby.
  Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.
  Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime , ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.Viac informácií o súboroch cookie nájdete na http://www.allaboutcookies.org/.
Ako používame osobné údaje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov) :

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, a telefón potrebujeme s plneniu zmluvy (napríklad registrácia na workshop/seminár/kurz/akcia, členstvo v organizácii)

Vedenie účtovníctva
Ak sa zúčastňujete na našich aktivitách, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newslettrov
Vaše osobné údaje (e-mail, meno a priezvisko)  využívame za účelom priameho marketingu – informovanie o aktivitách a akciách združenia. Ak ste našim zákazníkom , robíme tak z oprávneného záujmu pretože dôvodne predpokladáme že vás naše novinky zaujímajú. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile alebo osobne na e-amilovej adrese info@vlnazdravia.sk

Fotografická a video dokumentácia
Živé akcie, napríklad komunitné aktivity, stretnutia sympatizantov združenia, workshopy, koncerty, atď.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo v súlade s lehotami stanovenými zákonom a trhovými postupmi, ak nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na dodržanie zákonných povinností alebo vznik, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ak nebola oznámená určitá lehota.

Ponecháme si obmedzené časti vašich Osobných Údajov, ktoré sú nevyhnutné na marketingové účely, kým neodoberiete svoj súhlas, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako 10 rokov po poslednom prihlásení na aktivitu organizovanú našou organizáciou.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských  operácií sú poskytovatelia nasledovných platforiem: Mailchimp a náš poskytovateľ účtovníckych služieb a daňového poradenstva.

Používanie dát mimo EU

Kompletné spracovanie osobných údajov bude prevádzkované na území EU.

Ak máte menej ako 16 rokov

Ak ste mladší ako 16 rokov, mali by ste si tento text posúdiť spolu so svojím rodičom alebo opatrovníkom, aby ste sa uistili, že mu obaja rozumiete. Nie sme zodpovední za kontrolu vášho veku. Ak sa dozvieme, že ste mladší ako 16 rokov a zhromaždili sme informácie o vás bez súhlasu vášho rodiča alebo opatrovníka, čo najskôr tieto informácie zlikvidujeme.

Ochrana

Používame vhodné organizačné, technické a administratívne opatrenia na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti osobných údajov pod našou kontrolou, ako aj na ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, alebo ich zničením alebo poškodením.

Odhlásenie

Ak kedykoľvek budete chcieť prestať od nás dostávať marketingovú komunikáciu, môžete použiť funkciu odhlásenia v marketingovej komunikácii, ktorú ste dostali, alebo nám dajte na vedomie pomocou e-mailu info@vlnazdravia.sk . Vo svojej žiadosti uveďte, že chcete, aby sme vám prestali posielať marketingovú komunikáciu.

Upozorňujeme, že zmeny nemusia byť okamžite účinné. Vynasnažíme sa vyhovieť vašej požiadavke čo najskôr.

Aktualizácia týchto pravidiel o súkromí

Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas meniť. Nebudeme výrazne znižovať vaše práva podľa týchto Zásad Ochrany Osobných Údajov bez toho, aby sme Vás informovali. Akékoľvek zmeny týkajúce sa pravidiel Ochrany Osobných Údajov uverejníme na tejto stránke a pred vykonaním týchto zmien poskytneme výraznejšie oznámenie. Ak to vyžaduje zákon, budeme žiadať váš súhlas pred akoukoľvek zmenou.

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši spolupracovníci , ktorí budú spracovávať osobné údaje sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej tretej strane.

Vaše práva

Máte právo, raz za kalendárny rok, nás kontaktovať a bez nákladov zistiť, ktoré informácie o vás sú použité. Máte právo prijímať svoje Osobné Údaje vo formáte čitateľnom strojom a máte právo na prenos vašich osobných údajov inému správcovi údajov.

Na základe vašej žiadosti sme tiež povinní opraviť osobné údaje o vás, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Máte právo na výmaz všetkých vašich údajov.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky osobné údaje , ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme infomovať e-mailom.

Odhlásenie zo zasielanie newslettra a oznamovania aktivít

E-maily s informáciami , články či oznámenia o aktivitách združenia vám zasielame na základe vášho súhlasu.  Odber našich e-mailov môžete ukončiť prostredníctvom kliknutia odhlasovacieho  odkazu v našich e-mailoch alebo nás osobne kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť  pokiaľ sa domnievate , že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzkujeme spracovávanie nezákonne , ale nechcete všetky údaje zmazať ale pokiaľ ste zniesli námietku proti spracovaniu.

Sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa spravovania vašich Osobných Údajov, máte právo kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak by ste o tomto podozrení najprv informovali nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Kontaktujte nás

Ak by ste chceli mať kópiu informácií, ktoré o Vás Vlna života o.z. drží; kópiu štandardných klauzúl o ochrane údajov alebo by ste chceli uplatniť akékoľvek vaše práva, kontaktujte nás na adrese Vlna života o.z., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava alebo info@vlnazdravia.sk. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov naberajú účinnosť 25.5.2018.