Akadémia Vlnové pohyby

Výcvik pre lektorov techniky Vlnové pohyby™ 2020/2021

Vstupné požiadavky

Každý uchádzač musí mať absolvované nasledovné workshopy:

  • úroveň 1: Vlnové pohyby pre začiatočníkov/Ženské a mužské gestá
  • úroveň 2: Workshopy horizontálnej, frontálnej a sagitálnej telesnej vlny
    • Tajomstvo hojnosti – horizontálna rovina
    • Pružné telo = zdravý človek – frontálna rovina
    • Príťažlivá žena = mocný muž – sagitálna rovina
  • úroveň 3: workshop Tanec Ruža vetrov I. a II.
  • 1x workshop pod vedením Nikolaja Kudrjašova

Ak by vám chýbal niektorý z požadovaných workshopov, vaše prihlásenie posúdime individuálne. Predpokladom na certifikovaný výcvik sú vaše osobné výsledky a skúsenosti s technikou Vlnové pohyby.

Certifkát

Lektor techniky Vlnové pohyby™ úrovne 1

Po ukončení dvojročného výcviku obdržíte certifikát, ktorý vás oprávňuje k vedeniu workshopov úrovne 1.

Úroveň 1, po absolvovaní výcviku bude obsahovať rôzne workshopy na témy: Vlnové pohyby v každodennom živote = zmena pohybových návykov (sedenie, postoj, ranné vstávanie, atď); rozhýbanie chodidiel.

Lektor techniky Vlnové pohyby™ úroveň 2

V roku 2021/2022 pokračuje ročný výcvik, ktorý vás oprávni vyučovať workshopy ženskej a mužskej vlny v troch rovinách a techniky zamerané na šľachy.

Chcete sa Vlnové pohyby naučiť do hĺbky, no nemáte záujem byť lektorom?

V prípade, že máte záujem si prehĺbiť zručnosti, vedomosti a skúsenosti s technikou Vlnové pohyby™ odporúčame vám zúčastniť sa troch workshopov v roku 2020. Nie je možné sa zúčastniť workshopov individuálne. Absolvovanie prvej časti výcviku v roku 2020 vás neoprávňuje na získanie lektorského certifikátu.

 

Lektori výcviku

Výcvik vedú certifikované lektorky Andrea Bajnoková a Eva Ružovičová.

Súčasťou je aj školenie pod vedením samotného autora techniky, Nikolaja Kudrjašova.

Termíny 2020/2021

Aby ste sa mohli stať certifikovaným lektorom/lektorkou techniky Vlnové pohyby™ potrebujete absolvovať všetky termíny:

Rok 2020*

I. 2.-5. apríl
II. 2.-5. júl
III. 1.-4. október

*trvanie: štvrtok podvečer – nedeľa podvečer

Rok 2021 (presné dátumy vyhlásime čoskoro)

IV. január
V. apríl
VI. júl

V prípade potreby, zmena programu vrátane termínov vyhradená.

Miesto konania

Rok 2020

Centrum Vlna zdravia, Bratislava

Rok 2021

doplníme čoskoro

Cena výcviku

Cena celého výcviku, na ktorého konci dostanete certifikát lektor Vlnových pohybov™ úrovne 1

Rok 2020 = 1110 € (=28.900 kč)

Do 1. marca 2020 je nutné uhradiť zálohu vo výške 370€ (= 9.600 kč)

I. do 2. apríla doplatok 140€ (3.700 kč)
II. do 2. júla doplatok 300€ (7.800 kč)
III. do 1. októbra doplatok 300€ (7.800 kč)

Cena v kč na rok 2020 je stanovená podľa momentálneho kurzu.

Rok 2021 = 1200€

Do 1. decembra 2020 je nutné uhradiť zálohu 400€ .

Cena nezahŕňa stravu, ubytovanie a učebné materiály.

Prihlásenie

Prihlásenie o účasť vo výcviku certifikovaných lektorov je nutné nahlásiť do 1. februára 2020 , do 1. marca 2020 je nutné uhradiť zálohu vo výške 370€.