Akadémia Vlnové pohyby

Výcvik pre lektorov techniky Vlnové pohyby™ 2020/2021/2022

Vstupné požiadavky

Každý uchádzač musí mať absolvované nasledovné workshopy:

  • úroveň 1: Vlnové pohyby pre začiatočníkov/Ženské a mužské gestá
  • úroveň 2: Workshopy horizontálnej, frontálnej a sagitálnej telesnej vlny
    • Tajomstvo hojnosti – horizontálna rovina
    • Pružné telo = zdravý človek – frontálna rovina
    • Príťažlivá žena = mocný muž – sagitálna rovina
  • úroveň 3: workshop Tanec Ruža vetrov I. a II.
  • 1x workshop pod vedením Nikolaja Kudrjašova

Ak by vám chýbal niektorý z požadovaných workshopov, vaše prihlásenie posúdime individuálne. Predpokladom na certifikovaný výcvik sú vaše osobné výsledky a skúsenosti s technikou Vlnové pohyby.

Certifkát

Lektor techniky Vlnové pohyby™ úrovne 1

Po ukončení dvojročného výcviku obdržíte certifikát, ktorý vás oprávňuje k vedeniu workshopov úrovne 1.

Úroveň 1, po absolvovaní výcviku bude obsahovať rôzne workshopy na témy: Vlnové pohyby v každodennom živote = zmena pohybových návykov (sedenie, postoj, ranné vstávanie, atď); rozhýbanie chodidiel.

Lektor techniky Vlnové pohyby™ úroveň 2

V roku 2021/2022 pokračuje ročný výcvik, ktorý vás oprávni vyučovať workshopy ženskej a mužskej vlny v troch rovinách a techniky zamerané na šľachy.

Chcete sa Vlnové pohyby naučiť do hĺbky, no nemáte záujem byť lektorom?

V prípade, že máte záujem si prehĺbiť zručnosti, vedomosti a skúsenosti s technikou Vlnové pohyby™ odporúčame vám zúčastniť sa troch workshopov v roku 2020. Nie je možné sa zúčastniť workshopov individuálne. Absolvovanie prvej časti výcviku v roku 2020 vás neoprávňuje na získanie lektorského certifikátu.

Lektori výcviku

Výcvik vedú certifikované lektorky Andrea Bajnoková a Eva Ružovičová.

Súčasťou je aj školenie pod vedením samotného autora techniky, Nikolaja Kudrjašova.

Termíny 2020/2021

Aby ste sa mohli stať certifikovaným lektorom/lektorkou techniky Vlnové pohyby™ potrebujete absolvovať všetky termíny:

Rok 2020/2021*

I. 10.-13.september
II. január 2021
III. máj 2021

*trvanie: štvrtok obed- nedeľa obed

Termíny druhého ročníka  budú prebiehať v rokoch 2021/2022

V prípade potreby, zmena programu vrátane termínov vyhradená!!!

Miesto konania

Rok 2020

Modra-Harmónia

Rok 2021

doplníme čoskoro

Cena výcviku

Cena celého výcviku, na ktorého konci dostanete certifikát lektor Vlnových pohybov™ úrovne 1

Rok 2020/2021, prvý ročník = 1110 €

Do 1. marca 2020 je nutné uhradiť zálohu vo výške 370€ (= 9.600 kč)

I. do 10. septembra doplatok 140€
II. doplatok 300€
III. doplatok 300€

Cena v kč na rok 2020 je stanovená podľa momentálneho kurzu.

Rok 2021 /2022, druhý ročník = 1200€

Nutné uhradiť zálohu 400€ .

Cena nezahŕňa stravu, ubytovanie a učebné materiály.

Prihlásenie

Prihlásenie o účasť vo výcviku certifikovaných lektorov je nutné nahlásiť do 1. februára 2020 , do 1. marca 2020 je nutné uhradiť zálohu vo výške 370€.