Kalendár

Filter udalostí, kliknite na položku Kategórie a vyberte si aktivity o ktoré máte záujem.

feb
16
Pi
Gong kúpeľ (Bratislava) @ Ateliér pohybu a duše
feb 16 @ 18:30 – 20:00
Príďte si oddýchnuť, načerpať sily a vybrať sa na magickú cestu s tónmi gongov.

Počet miest je obmedzený a je potrebné sa nahlásiť vopred. Účasť na všetkých aktivitách je podmienená dobrým zdravotným stavom (bez kašľa, nádchy, zvýšenej teploty). Ak by ste sa z dôvodu choroby nemohli zúčastniť, tak vám uhradený príspevok vrátime v plnej sume.

Čo je Gong kúpeľ a ako prebieha?
 • forma terapie zvukom, je to čisto relaxačný zážitok
 • spojenie „Gong kúpeľ“ znamená, že sa kúpete vo vlnách zvuku.  
 • meditatívny stav nastáva, pretože sa mozgové vlny sa menia z Beta frekvencií (bdelý stav) do Theta a Delta (hlboká meditácia). Počas toho ako je človek v Theta a Delta stave je schopný načrieť do stavov vedomia, ktoré sú kľúčové k liečebnému procesu.
 • počas Gong kúpeľa ležíte (alebo sedíte) v pohodlnej pozícii, zavriete si oči a relaxujete.
Gong kúpeľom vás sprevádza  Renata Langová a Andrej Leško pod vedením Andrei Kmochovej (Bajnokovej).

Andrea prešla intenzívnym výcvikom u majstrov Gongu a iných terapeutických nástrojov Dona Conreaux, Toma Soltrona a Abby del Sol, GongMuse Surana (Mojca Morya Malek). Pravidelne organizuje Gong kúpeľ  v Bratislave a iných mestách na Slovensku a v Českej republike.

Organizačné údaje

Rezervácia

Počet osôb a dátum zahláste prosím na info@vlnazdravia.sk alebo 0905 655 578.
Rezervácia je nutná. Platí len po uhradení príspevku.

Príspevok

20,00 €/ platba vopred prevodom na č.ú. SK3083300000002801294757,  do popisu uveďte prosím svoje meno*
*Pri platbe vopred je možné zrušiť účasť 48 hodín pred konaním Gong kúpeľa. V takomto prípade vám sumu vrátime späť.

alebo

24,00 €/na mieste v hotovosti

Miesto konania

Ateliér pohybu a duše
Klincová 2136/35
821 08 Bratislava
(vchod je od ulice od Lidla) pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvrení vyjdete na 2 pochodie

Parkovanie a MHD
Parkovanie:  po 14:00 hod. spoplatnené podľa sadzobníka PAAS , možno využiť aj parkovisko Lidl-u.
MHD: veľmi dobrá dostupnosť
Čo si so sebou priniesť?
Všetko potrebné je k dispozícii, pre väčšie pohodlie odporúčame si priniesť vlastnú karimatku, deku či vankúš.
Príchod

Je potrebné prísť najneskôr 5 minút pred začatím udalosti, akonáhle začneme zatvárame dvere a už nie je možné sa pridať.

Tešíme sa na vás!

Andrea a organizačný tím

 

feb
26
Po
Gongová lázeň s Janou (Praha) @ GongWaves
feb 26 @ 17:00 – 18:00

˙˙˙For English See Below˙˙˙

Přijďte si odpočinout, načerpat síly a vydat se na magickou cestu s tóny gongů.
Co je Gongová lázeň a jak probíhá?

Spojení Gongová lázeň znamená, že se koupete ve vlnách zvuku. Vibrace gongu zpomalují přetíženou mysl, během několika vteřin se z bdělého stavu dostaneme do stavu hluboké meditace, aniž bychom museli cokoli dělat. Stačí se pouze vleže na zádech (nebo jakékoli jiné pohodlné pozici) zcela uvolnit. Meditativní stav nastává, protože se mozkové vlny se mění z Beta frekvencí (bdělý stav) do Theta a Delta (hluboká meditace). Gong podpoří uvolnění těla i mysli na nejhlubší úrovni, vytvoří se neutrální prostor hlubokého míru a klidu, a tak se může spustit proces sebeléčení. Vibrace gongu jsou hojivé pro celé tělo, především pro nervový systém a účinně regenerují buňky prakticky všech částí těla.

Gongovou lázní vás doprovází Jana Kašová

Jana poprvé zažila účinky gongových vibrací v roce 2017, kdy se vlastním silným prožitkem přesvědčila o detoxikačním působení zvukových vln. V roce 2021 pak absolvovala kurz Úvod do hry na gong u Andrey Kmochové. Co se zprvu zdálo jako koníček pro vlastní zábavu, začalo dostávat větší rozměr a od roku 2022 Jana vede gongové lázně, hraje na koncertech a podílí se na celonočních koupelích Gong Puja. Své znalosti a dovednosti stále rozšiřuje, vedle workshopů vedených Andreou Kmochovou se zúčastnila několika gong workshopů u Claudio Salinase a v létě 2023 absolvovala Gong Master Training u Grand Gong Mastera Dona Conreaux a Gong Maestra Aidana McIntyra v Anglii.

Organizační údaje

Rezervace

Místo si rezervujete na info@vlnazdravia.sk nebo 799 508 628.
Rezervace je nutná. Platí jen po uhrazení příspěvku.

Příspevěk
 • 700 Kč/ platba předem převodem na č.ú. 2701299243/2010 *
  *při platbě předem je možné zrušit účast 48 hodin před konáním události. V takovém případě vám částku vrátíme zpět.
 • 800 Kč/ na místě v hotovosti
Kapacita

Maximálně 3-4 osoby.
Gongová lázeň se koná v komorních prostorách GongWaves studia, kde vám poskytneme individuální přístup.

Místo konání

GongWaves studio
Vlkova 9
130 00 Praha- Žižkov

Parkování a MHD

Parkování:fialové zóny s možností placeného parkování jsou na ulici Krásova, nebo na ulici U Rajské zahrady u VŠE.

MDH: nejbližší zastávky

 • tram Victoria Žižkov (5 min.)
 • bus Náměstí Winstona Churchilla (4 min.)
 • bus Rajská zahrada (1 min.)
 • metro Náměstí Jiřího z Poděbrad (10 min.)
Co si s sebou přinést?

Pohodlné oblečení a přikrývku na oči pro zvýšení účinku. Karimatky, deky a polštáře máme k dispozici.

Příchod

Je třeba přijít nejpozději 5 minut před zahájením události, jakmile začneme zavíráme dveře a již není možné se přidat.

Kontakt

Andrea Kmochová
+420799508628
info@vlnazdravia.sk

Přijďte si užít zvukové vlny mystických gongů!

 

 ˙˙˙˙English˙˙˙˙

Come relax, recharge your batteries and set out on a magical journey with music of gongs.
What is a Gong Bath?

The gong vibrations help to relax the mind by changing the brain waves from being awake to the state of deep meditation and relaxation. You lay comfortably down and enjoy nourishing frequencies. Gong supports stress realease from body and mind at the deepest level and created neutral space of peace and harmony.

The Gong bath is led by Jana Kašová

Jana experienced the effects of gong vibrations for the first time in 2017, when she was convinced by her own strong experience of the detoxifying effect of sound waves. In 2021, she completed the course Introduction to playing the gong with Andrea Kmochová. What at first seemed like a hobby for her own entertainment began to take on a larger dimension, and since 2022 Jana runs Gong baths, plays at concerts and participates in all-night Gong Puja. She continues to expand her knowledge and skills, in addition to the workshops led by Andrea Kmochova, she attended several gong workshops with Claudio Salinas and in the summer of 2023 she completed Gong Master Training with Grand Gong Master Don Conreaux and Gong Maestro Aidan McIntyre in England.

Reservations

Please, reserve your spot at  info@vlnazdravia.sk or 799 508 628.
Your spot is reserved after the payment upfront.

Capacity

Maximum 3-4 people.
Gong bath is led in a cosy space of GongWaves studio where we ensure individual approach.

Price
 • 700 Kč/ payment upfront to reserve your spot
  * It is possible to cancel the participation 48 hours before the Gong bath. In this case, you will be refunded the full amount.
 • 800 Kč/ in cash on the spot
Venue

GongWaves studio
Vlkova 9
130 00 Praha- Žižkov

Parking a public transport

 

Parking: violets zones with the possibility of paid parking are on the street Krásova or U Rajské zahrady near the University of Ecomonics and Business.

Public transport: closest stops

 • tram Victoria Žižkov (5 min by walk)
 • bus Náměstí Winstona Churchilla (4 min by walk)
 • metro Náměstí Jiřího z Poděbrad (11 min by walk)
What to bring with yourself?
 • comfy clothes
 • eye mask/something to cover your eyes, so that you can fully dive into the experience

Mats, blankets and pillows are available at the spot.

Arrival

Please, come at least 5 minutes before the beginning.

Contact

Andrea Kmochová
+420799508628
info@vlnazdravia.sk

Come and relax in the mystical gong vibrations!
mar
3
Ne
Cesta zvukom pre deti (Bratislava) @ Ateliér pohybu a duše
mar 3 @ 13:30 – 15:00
Cesta zvukom pre deti a rodičov je miestom, kde objavíte nový svet čarovných zvukov.

Cesty zvukom, gong kúpele či iné aktivity s liečivým zvukom sú väčšinou cielené pre dospelých, aby si v kľudne odpočinuli. Prichádzame s konceptom, kde deti (a dospelí) môžu slobodne objavovať nástroje, naučiť sa s nimi pracovať a následne si odpočinúť.

Čo je Cesta zvukom pre deti a ako prebieha?
 1. Úvod – zoznámenie sa s hudobnými nástrojmi
 2. Aktívna fáza –  predstavenie jednotlivých nástrojov interaktívnou formou v závislosti od veku detí. Hra na nástroje, rôzne techniky a štýly hry, spoločný koncert.
 3. Pasívna fáza – krátke uvoľnenie a relaxácia pri zvukoch misiek, gongov, zvonkohier,…

Vyberieme sa spolu do sveta zvukov prírody, vesmíru ba priam až rozprávkových tónov, ktoré rozvíria predstavivosť a vtiahnu vaše deti do hry na čarovné nástroje ako sú tibetské misky, zvonkohry, rôzne typy perkusií, bubny, či majestátne gongy. Na začiatku predstavíme jednotlivé nástroje a následne na to sa pustíte do skúmania jednotlivých zvukov, ktoré ukončíme spoločným koncertom. Cestu zvukom zavŕšime krátkou relaxáciou. Zážitkom vás prevedie skúsená pedagogička a gong masterka, Renka Langová.

Pre koho je vhodná táto udalosť?

Pre všetky zvedavé deti vo veku od 5-12 rokov a rodičov. Je nutné, aby sa aktivity zúčastnil aj dospelý doprovod.

Lektorka

Cestou zvukom vás a vaše deti prevedie Gong Masterka Renáta Langová. Renkina cesta so zvukmi sa začala cez terapeutické ladičky a tibetské misky. Najviac jej prirástol k srdcu gong, s ktorým sa zoznámila v roku 2017 a ako sa hovorí, bola to láska na prvé počutie. Postupne sa vzdelávala vo všetkých spomenutých oblastiach formou kurzov, workshopov a tréningov u Andrei Bajnokovej, Evi Ružovičovej, či Claudia Salinasa. Hre na gong sa aktívne venuje 2 roky, hlavne na verejných stretnutiach – Gong kúpeľoch a zároveň je gong neoddeliteľnou súčasťou jej pedagogickej praxe. Renka je aktívnou súčasťou tímu Vlna zdravia od roku 2022.

 

Organizačné údaje

Rezervácia

Počet osôb a dátum zahláste prosím na info@vlnazdravia.sk alebo 0905 655 578.
Je potrebné si rezervovať miesto vopred, nakoľko kapacita je obmedzená.  Platí len po uhradení príspevku.

Príspevok*

25,00 €/ dieťa + dospelý

+10€ každé ďalšie dieťa vrámci jedného doprovodu

*Platba vopred prevodom na č.ú. SK3083300000002801294757,  do popisu uveďte prosím svoje meno
*Pri platbe vopred je možné zrušiť účasť 24 hodín pred konaním udalosti. V takomto prípade vám sumu vrátime späť.

Miesto konania

Ateliér pohybu a duše
Klincová 2136/35
821 08 Bratislava
(vchod je od ulice od Lidla) pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvrení vyjdete na 2 pochodie

Parkovanie a MHD
Parkovanie:  po 14:00 hod. spoplatnené podľa sadzobníka PAAS , možno využiť aj parkovisko Lidl-u.
MHD: veľmi dobrá dostupnosť
Čo si so sebou priniesť?
Karimatky a iné potreby máme k dispozícii.

Tešíme sa na vás!

Andrea a organizačný tím

 

mar
13
St
Gong koncert s didgeridoo a handpany (Praha) @ Atrium Žižkov
mar 13 @ 18:00 – 19:30
Gong koncert s didgeridoo a handpany (Praha) @ Atrium Žižkov | Hlavní město Praha | Česko
Nechte se pohltit magickou atmosférou koncertu, kde každý tón a každá vibrace gongů, didgeridoo, handpanů a starověkého keltského nástroje Carnyxu, oživí starobylé prostory barokního kostela Atria Žižkov a naplní ho energií, která se dotkne každého koutu vašeho srdce.

Naše speciální pozvání přijal Ondřej Glogar, hudebník s více než 20 lety zkušeností a tisíci koncerty na svém kontě. Jeho jedinečný akustický a dýchací styl vás provede cestou nekonečných zvukových krajin a možná vás odvede i do jiných světů.

Spolu s Andreou Kmochovou a Lucií Přibylovou, dvěma milovnicemi soundhealingu a gong masters, vytvoříme prostor, kde se spojí vibrace gongů s tichem vaší mysli a probudíme hluboké pocity klidu a harmonie. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost prožít něco, co přesahuje běžný koncert. Staňte se součástí hudebního počinu, který oživí vaši duši a otevře srdce.

Akcia 1+1 do 1.2.2024!

VSTUPENKY

Andrea Kmochová

Gong Diva, gongom sa venuje od roku 2014. Miluje prinášať kozmické vibrácie gongov na tie najrozmanitejšie miesta a poskytnúť tak účastníkom zážitok ako z inej dimenzie časopriestoru.

Lucie Přibylová

Gongom sa venuje od roku 2021.

Ondřej Glogar
Ondřej se věnuje hudbě a hraní na didgeridoo více než 20 let a procestoval s tímto
nástrojem velký kus světa. Jako pouliční muzikant založil a vytvořil několik hudebních skupin, nejznámější z nich je YEDHAKI:NAUTIKA, se kterou vydal dvě alba AUDIOHALUCINATIONS 2014 a TRANSCENDANCE 2016 a odehrál více než tisíc koncertů, vystoupení a velkých i světových festivalů.

VSTUPENKY

mar
15
Pi
Gong kúpeľ (Bratislava) @ Ateliér pohybu a duše
mar 15 @ 16:30 – 18:00
Príďte si oddýchnuť, načerpať sily a vybrať sa na magickú cestu s tónmi gongov.

Počet miest je obmedzený a je potrebné sa nahlásiť vopred. Účasť na všetkých aktivitách je podmienená dobrým zdravotným stavom (bez kašľa, nádchy, zvýšenej teploty). Ak by ste sa z dôvodu choroby nemohli zúčastniť, tak vám uhradený príspevok vrátime v plnej sume.

Čo je Gong kúpeľ a ako prebieha?
 • forma terapie zvukom, je to čisto relaxačný zážitok
 • spojenie „Gong kúpeľ“ znamená, že sa kúpete vo vlnách zvuku.  
 • meditatívny stav nastáva, pretože sa mozgové vlny sa menia z Beta frekvencií (bdelý stav) do Theta a Delta (hlboká meditácia). Počas toho ako je človek v Theta a Delta stave je schopný načrieť do stavov vedomia, ktoré sú kľúčové k liečebnému procesu.
 • počas Gong kúpeľa ležíte (alebo sedíte) v pohodlnej pozícii, zavriete si oči a relaxujete.
Gong kúpeľom vás sprevádza  Renata Langová a Andrej Leško pod vedením Andrei Kmochovej (Bajnokovej).

Andrea prešla intenzívnym výcvikom u majstrov Gongu a iných terapeutických nástrojov Dona Conreaux, Toma Soltrona a Abby del Sol, GongMuse Surana (Mojca Morya Malek). Pravidelne organizuje Gong kúpeľ  v Bratislave a iných mestách na Slovensku a v Českej republike.

Organizačné údaje

Rezervácia

Počet osôb a dátum zahláste prosím na info@vlnazdravia.sk alebo 0905 655 578.
Rezervácia je nutná. Platí len po uhradení príspevku.

Príspevok

20,00 €/ platba vopred prevodom na č.ú. SK3083300000002801294757,  do popisu uveďte prosím svoje meno*
*Pri platbe vopred je možné zrušiť účasť 48 hodín pred konaním Gong kúpeľa. V takomto prípade vám sumu vrátime späť.

alebo

24,00 €/na mieste v hotovosti

Miesto konania

Ateliér pohybu a duše
Klincová 2136/35
821 08 Bratislava
(vchod je od ulice od Lidla) pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvrení vyjdete na 2 pochodie

Parkovanie a MHD
Parkovanie:  po 14:00 hod. spoplatnené podľa sadzobníka PAAS , možno využiť aj parkovisko Lidl-u.
MHD: veľmi dobrá dostupnosť
Čo si so sebou priniesť?
Všetko potrebné je k dispozícii, pre väčšie pohodlie odporúčame si priniesť vlastnú karimatku, deku či vankúš.
Príchod

Je potrebné prísť najneskôr 5 minút pred začatím udalosti, akonáhle začneme zatvárame dvere a už nie je možné sa pridať.

Tešíme sa na vás!

Andrea a organizačný tím

 

Gong kúpeľ (Bratislava) @ Ateliér pohybu a duše
mar 15 @ 18:30 – 20:00
Príďte si oddýchnuť, načerpať sily a vybrať sa na magickú cestu s tónmi gongov.

Počet miest je obmedzený a je potrebné sa nahlásiť vopred. Účasť na všetkých aktivitách je podmienená dobrým zdravotným stavom (bez kašľa, nádchy, zvýšenej teploty). Ak by ste sa z dôvodu choroby nemohli zúčastniť, tak vám uhradený príspevok vrátime v plnej sume.

Čo je Gong kúpeľ a ako prebieha?
 • forma terapie zvukom, je to čisto relaxačný zážitok
 • spojenie „Gong kúpeľ“ znamená, že sa kúpete vo vlnách zvuku.  
 • meditatívny stav nastáva, pretože sa mozgové vlny sa menia z Beta frekvencií (bdelý stav) do Theta a Delta (hlboká meditácia). Počas toho ako je človek v Theta a Delta stave je schopný načrieť do stavov vedomia, ktoré sú kľúčové k liečebnému procesu.
 • počas Gong kúpeľa ležíte (alebo sedíte) v pohodlnej pozícii, zavriete si oči a relaxujete.
Gong kúpeľom vás sprevádza  Renata Langová a Andrej Leško pod vedením Andrei Kmochovej (Bajnokovej).

Andrea prešla intenzívnym výcvikom u majstrov Gongu a iných terapeutických nástrojov Dona Conreaux, Toma Soltrona a Abby del Sol, GongMuse Surana (Mojca Morya Malek). Pravidelne organizuje Gong kúpeľ  v Bratislave a iných mestách na Slovensku a v Českej republike.

Organizačné údaje

Rezervácia

Počet osôb a dátum zahláste prosím na info@vlnazdravia.sk alebo 0905 655 578.
Rezervácia je nutná. Platí len po uhradení príspevku.

Príspevok

20,00 €/ platba vopred prevodom na č.ú. SK3083300000002801294757,  do popisu uveďte prosím svoje meno*
*Pri platbe vopred je možné zrušiť účasť 48 hodín pred konaním Gong kúpeľa. V takomto prípade vám sumu vrátime späť.

alebo

24,00 €/na mieste v hotovosti

Miesto konania

Ateliér pohybu a duše
Klincová 2136/35
821 08 Bratislava
(vchod je od ulice od Lidla) pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvrení vyjdete na 2 pochodie

Parkovanie a MHD
Parkovanie:  po 14:00 hod. spoplatnené podľa sadzobníka PAAS , možno využiť aj parkovisko Lidl-u.
MHD: veľmi dobrá dostupnosť
Čo si so sebou priniesť?
Všetko potrebné je k dispozícii, pre väčšie pohodlie odporúčame si priniesť vlastnú karimatku, deku či vankúš.
Príchod

Je potrebné prísť najneskôr 5 minút pred začatím udalosti, akonáhle začneme zatvárame dvere a už nie je možné sa pridať.

Tešíme sa na vás!

Andrea a organizačný tím

 

mar
23
So
Gong workshop: úvod do hry na gong (Bratislava) @ Ateliér pohybu a duše
mar 23 @ 10:00 – 16:00
Čo sa naučíte počas Gong workshopu?
 • úvod do filozofie gongu
 • komunikácia s gongom
 • základné techniky pri hraní na gongu
 • vyskúšate si rôzne typy gongov
Čo si odnesiete z Gong workshopu?

Prvý krok do sveta nekonečného potenciálu zvuku gongu. Tento workshop je úvodným workshopom Gong Academy (dočítate sa nižšie) a ak vás zvuk gongu očarí, tak sa môžete vydať na cestu s gongom. Naučiť sa ako viesť Gongové kúpele, individuálne terapie, hrať podľa posvätnej geometrie či začať používať svoj hlas.

Pre koho je tento workshop určený?
Tento workshop je určený najmä pre laikov a nadšencov gongu, ktorí majú chuť sa oboznámiť s týmto mystickým hudobným nástrojom aj z opačnej strany a preniknúť hlbšie do jeho vibrácií a tónov.
Je potrebné vlastniť gong?

Vlastniť ani priniesť gong nie je podmienkou. Budeme hrať na rôzne gongy od značiek Grotta Sonora, Gongland a Tone of Life. Na mieste budú gongy a paličky k zakúpeniu. Našu momentálnu ponuku nájdete tu.

Je potrebné mať hudobné vzdelanie alebo ovládať noty?
Absolútne nie! Nie je potrebná absolútne žiadna hudobná skúsenosť, ani iné znalosti v oblasti hudby aby ste sa naučili na gongu hrať. Kľúčom je aby ste si dovolili načúvať a stali sa jedno so zvukom.
Lektorka

Workshopom vás prevedie Gong Masterka Renáta Langová. Renkina cesta so zvukmi sa začala cez terapeutické ladičky a tibetské misky. Najviac jej prirástol k srdcu gong, s ktorým sa zoznámila v roku 2017 a ako sa hovorí, bola to láska na prvé počutie. Postupne sa vzdelávala vo všetkých spomenutých oblastiach formou kurzov, workshopov a tréningov u Andrei Bajnokovej, Evi Ružovičovej, či Claudia Salinasa. Hre na gong sa aktívne venuje 2 roky, hlavne na verejných stretnutiach – Gong kúpeľoch a zároveň je gong neoddeliteľnou súčasťou jej pedagogickej praxe. Renka je aktívnou súčasťou tímu Vlna zdravia od roku 2022.

Gong Academy

Gong Academy je komplexné vzdelávanie v hre na gong od základov až po veľmi pokročilé kurzy, v podobe online a offline aktivít. Naším cieľom je naučiť vás ako pristupovať ku gongu na vedomej úrovni a plne využívať jeho potenciál rôznymi spôsobmi. Viac o Gong Academy si prečítate v sekcii udalosti, kliknutím sem.

Aký je rozdiel medzi online tréningom a živým workshopom?

Online tréning slúži ako teoretický základ k živým workshopom, dôraz sa kladie na domácu prax a samoštúdium jednotlivých tém.

Na živom workshope sa venujeme primárne praxi a všetkému, čo sa cez online nedá preniesť (hranie v dvojiciach, v skupine, pokročilá tvorba gong kúpeľa, atď).

Kombinácia online a offline udalostí je v tejto dobe najlepšou voľbou. Považujeme za veľmi prínosné možnosť kontinuálne sa venovať hre na gong doma, a na druhej strane osobne zažiť transformačnú silu gongov v skupine a vzájomne sa obohacovať.

Časový plán a program

Dátum: 23.3.2024
Čas: 10.00-17.00
Miesto: Ateliér pohybu a duše,
Klincova 35, Bratislava-Ružinov
(vchod je od ulice od Lidla, pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvorení vyjdete na 2. poschodie)

Príspevok

Pre rezerváciu miesta je nutné uhradiť zálohu vo výške 60€ na č.ú. SK3083300000002801294757 (Fio banka). Do poznámky uveďte vaše meno + Gong workshop.

 • 140€ = pri úhrade zálohy do 9.3.2024
 • 160€ = pri úhrade zálohy po 10.3.2024
Prihlásenie

Na e-mailovej adrese info@vlnazdravia.sk

Kontakt pre organizáciu

Ingrid Bajnoková
info@vlnazdravia.sk

(SK) +421 0905 -655-578

Vydajte sa na dobrodružnú cestu s gongom!
Teší sa na vás tím Vlna zdravia

apr
19
Pi
Gong kúpeľ (Bratislava) @ Ateliér pohybu a duše
apr 19 @ 16:30 – 18:00
Príďte si oddýchnuť, načerpať sily a vybrať sa na magickú cestu s tónmi gongov.

Počet miest je obmedzený a je potrebné sa nahlásiť vopred. Účasť na všetkých aktivitách je podmienená dobrým zdravotným stavom (bez kašľa, nádchy, zvýšenej teploty). Ak by ste sa z dôvodu choroby nemohli zúčastniť, tak vám uhradený príspevok vrátime v plnej sume.

Čo je Gong kúpeľ a ako prebieha?
 • forma terapie zvukom, je to čisto relaxačný zážitok
 • spojenie „Gong kúpeľ“ znamená, že sa kúpete vo vlnách zvuku.  
 • meditatívny stav nastáva, pretože sa mozgové vlny sa menia z Beta frekvencií (bdelý stav) do Theta a Delta (hlboká meditácia). Počas toho ako je človek v Theta a Delta stave je schopný načrieť do stavov vedomia, ktoré sú kľúčové k liečebnému procesu.
 • počas Gong kúpeľa ležíte (alebo sedíte) v pohodlnej pozícii, zavriete si oči a relaxujete.
Gong kúpeľom vás sprevádza  Renata Langová a Andrej Leško pod vedením Andrei Kmochovej (Bajnokovej).

Andrea prešla intenzívnym výcvikom u majstrov Gongu a iných terapeutických nástrojov Dona Conreaux, Toma Soltrona a Abby del Sol, GongMuse Surana (Mojca Morya Malek). Pravidelne organizuje Gong kúpeľ  v Bratislave a iných mestách na Slovensku a v Českej republike.

Organizačné údaje

Rezervácia

Počet osôb a dátum zahláste prosím na info@vlnazdravia.sk alebo 0905 655 578.
Rezervácia je nutná. Platí len po uhradení príspevku.

Príspevok

20,00 €/ platba vopred prevodom na č.ú. SK3083300000002801294757,  do popisu uveďte prosím svoje meno*
*Pri platbe vopred je možné zrušiť účasť 48 hodín pred konaním Gong kúpeľa. V takomto prípade vám sumu vrátime späť.

alebo

24,00 €/na mieste v hotovosti

Miesto konania

Ateliér pohybu a duše
Klincová 2136/35
821 08 Bratislava
(vchod je od ulice od Lidla) pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvrení vyjdete na 2 pochodie

Parkovanie a MHD
Parkovanie:  po 14:00 hod. spoplatnené podľa sadzobníka PAAS , možno využiť aj parkovisko Lidl-u.
MHD: veľmi dobrá dostupnosť
Čo si so sebou priniesť?
Všetko potrebné je k dispozícii, pre väčšie pohodlie odporúčame si priniesť vlastnú karimatku, deku či vankúš.
Príchod

Je potrebné prísť najneskôr 5 minút pred začatím udalosti, akonáhle začneme zatvárame dvere a už nie je možné sa pridať.

Tešíme sa na vás!

Andrea a organizačný tím

 

Gong kúpeľ (Bratislava) @ Ateliér pohybu a duše
apr 19 @ 18:30 – 20:00
Príďte si oddýchnuť, načerpať sily a vybrať sa na magickú cestu s tónmi gongov.

Počet miest je obmedzený a je potrebné sa nahlásiť vopred. Účasť na všetkých aktivitách je podmienená dobrým zdravotným stavom (bez kašľa, nádchy, zvýšenej teploty). Ak by ste sa z dôvodu choroby nemohli zúčastniť, tak vám uhradený príspevok vrátime v plnej sume.

Čo je Gong kúpeľ a ako prebieha?
 • forma terapie zvukom, je to čisto relaxačný zážitok
 • spojenie „Gong kúpeľ“ znamená, že sa kúpete vo vlnách zvuku.  
 • meditatívny stav nastáva, pretože sa mozgové vlny sa menia z Beta frekvencií (bdelý stav) do Theta a Delta (hlboká meditácia). Počas toho ako je človek v Theta a Delta stave je schopný načrieť do stavov vedomia, ktoré sú kľúčové k liečebnému procesu.
 • počas Gong kúpeľa ležíte (alebo sedíte) v pohodlnej pozícii, zavriete si oči a relaxujete.
Gong kúpeľom vás sprevádza  Renata Langová a Andrej Leško pod vedením Andrei Kmochovej (Bajnokovej).

Andrea prešla intenzívnym výcvikom u majstrov Gongu a iných terapeutických nástrojov Dona Conreaux, Toma Soltrona a Abby del Sol, GongMuse Surana (Mojca Morya Malek). Pravidelne organizuje Gong kúpeľ  v Bratislave a iných mestách na Slovensku a v Českej republike.

Organizačné údaje

Rezervácia

Počet osôb a dátum zahláste prosím na info@vlnazdravia.sk alebo 0905 655 578.
Rezervácia je nutná. Platí len po uhradení príspevku.

Príspevok

20,00 €/ platba vopred prevodom na č.ú. SK3083300000002801294757,  do popisu uveďte prosím svoje meno*
*Pri platbe vopred je možné zrušiť účasť 48 hodín pred konaním Gong kúpeľa. V takomto prípade vám sumu vrátime späť.

alebo

24,00 €/na mieste v hotovosti

Miesto konania

Ateliér pohybu a duše
Klincová 2136/35
821 08 Bratislava
(vchod je od ulice od Lidla) pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvrení vyjdete na 2 pochodie

Parkovanie a MHD
Parkovanie:  po 14:00 hod. spoplatnené podľa sadzobníka PAAS , možno využiť aj parkovisko Lidl-u.
MHD: veľmi dobrá dostupnosť
Čo si so sebou priniesť?
Všetko potrebné je k dispozícii, pre väčšie pohodlie odporúčame si priniesť vlastnú karimatku, deku či vankúš.
Príchod

Je potrebné prísť najneskôr 5 minút pred začatím udalosti, akonáhle začneme zatvárame dvere a už nie je možné sa pridať.

Tešíme sa na vás!

Andrea a organizačný tím

 

apr
20
So
Gong workshop: prehĺbenie hry na gong (Bratislava) @ Atelíer pohybu a duše
apr 20 @ 10:00 – 17:00
Čo sa naučíte počas Gong workshopu?
 • ako na nás vplýva zvuk gongu
 • prehĺbenie techník pri hraní na visiaci gong
 • nové techniky hrania na gong z dielne Claudia Salinas
 • vyskúšate si rôzne typy gongov

Absolvovanie tohto kurzu je podmienkou pre účasť na ďalších pokročilých workshopoch (ako viesť gong kúpeľ, posvätná geometria, individuálna terapia s gongom…)

Čo si odnesiete z Gong workshopu?

Ďalší krok do sveta nekonečného potenciálu zvuku gongu. Tento workshop je pokračovaním po úvodnom workshope ako hrať na gong. Naučíte sa základy technických zručností, tak ako aj nové pohľady na hry na gong. Ak vás zvuk gongu očarí, tak môžete s nami na ceste s gongom pokračovať a naučiť sa ako viesť Gongové kúpele, individuálne terapie, hrať podľa posvätnej geometrie či začať používať svoj hlas.

Pre koho je tento workshop určený?
Tento workshop je určený najmä pre laikov a nadšencov gongu, ktorí majú chuť sa oboznámiť s týmto mystickým hudobným nástrojom aj z opačnej strany a preniknúť hlbšie do jeho vibrácií a tónov.
Je potrebné vlastniť gong?

Vlastniť ani priniesť gong nie je podmienkou. Budeme hrať na rôzne gongy od značiek Grotta Sonora, Gongland a Tone of Life. Na mieste budú gongy a paličky k zakúpeniu. Našu momentálnu ponuku nájdete tu.

Je potrebné mať hudobné vzdelanie alebo ovládať noty?
Absolútne nie! Nie je potrebná absolútne žiadna hudobná skúsenosť, ani iné znalosti v oblasti hudby aby ste sa naučili na gongu hrať. Kľúčom je aby ste si dovolili načúvať a stali sa jedno so zvukom.
Lektorka

Workshopom vás prevedie Gong Masterka Renáta Langová. Renkina cesta so zvukmi sa začala cez terapeutické ladičky a tibetské misky. Najviac jej prirástol k srdcu gong, s ktorým sa zoznámila v roku 2017 a ako sa hovorí, bola to láska na prvé počutie. Postupne sa vzdelávala vo všetkých spomenutých oblastiach formou kurzov, workshopov a tréningov u Andrei Bajnokovej, Evi Ružovičovej, či Claudia Salinasa. Hre na gong sa aktívne venuje 2 roky, hlavne na verejných stretnutiach – Gong kúpeľoch a zároveň je gong neoddeliteľnou súčasťou jej pedagogickej praxe. Renka je aktívnou súčasťou tímu Vlna zdravia od roku 2022.

Gong Academy

Gong Academy je komplexné vzdelávanie v hre na gong od základov až po veľmi pokročilé kurzy, v podobe online a offline aktivít. Naším cieľom je naučiť vás ako pristupovať ku gongu na vedomej úrovni a plne využívať jeho potenciál rôznymi spôsobmi. Viac o Gong Academy si prečítate v sekcii udalosti, kliknutím sem.

Aký je rozdiel medzi online tréningom a živým workshopom?

Online tréning slúži ako teoretický základ k živým workshopom, dôraz sa kladie na domácu prax a samoštúdium jednotlivých tém.

Na živom workshope sa venujeme primárne praxi a všetkému, čo sa cez online nedá preniesť (hranie v dvojiciach, v skupine, pokročilá tvorba gong kúpeľa, atď).

Kombinácia online a offline udalostí je v tejto dobe najlepšou voľbou. Považujeme za veľmi prínosné možnosť kontinuálne sa venovať hre na gong doma, a na druhej strane osobne zažiť transformačnú silu gongov v skupine a vzájomne sa obohacovať.

Časový plán a program

Dátum: 20.4.2024
Čas: 10.00 – 17.00
Miesto: Ateliér pohybu a duše, Klincova 35, Bratislava-Ružinov
(vchod je od ulice od Lidla, pri vchode stlačíte zvonček č.2 a po otvorení vyjdete na 2. poschodie)

Príspevok

Pre rezerváciu miesta je nutné uhradiť zálohu vo výške 60€ na č.ú. SK3083300000002801294757 (Fio banka). Do poznámky uveďte vaše meno + Gong workshop.

 • 140€ = pri úhrade zálohy do 6.2.2024
 • 160€ = pri úhrade zálohy po 7.2.2024
Prihlásenie

Na e-mailovej adrese info@vlnazdravia.sk

Kontakt

Ingrid Bajnoková
info@vlnazdravia.sk
(SK) +421 0905 655 578

Vydajte sa na dobrodružnú cestu s gongom!
Teší sa na vás tím Vlna zdravia