O Vlnových pohyboch

Ako funguje technika Vlnové pohyby?

Pohyb vo vlne je harmonický a prirodzený. Pri vedomom vykonávaní pomáha dosiahnuť duševnú rovnováhu, psychický kľud a prebudiť prirodzené ozdravujúce schopnosti tela.
Hlavným princípom Vlnových pohybov je vedomá harmonizácia uvoľnenia a napätia – harmonizácia ženskej (uvoľnenie) a mužskej (napätie) energie.
Pri pohybe v 3 rovinách telesnej vlny (sagitálna, horizontálna a frontálna), ktoré striedavo pracujú s uvoľnením a napätím, inými slovami so ženskou a mužskou energiou sa:

 • harmonizuje zdravie (napätie-uvoľnenie je v rovnováhe)
 • vylepšujú medziľudské vzťahy (vzájomné pôsobenie ženskej-mužskej energie)
 • zvyšuje elektrická aktivita mozgu, ktorá sa prispieva k úspechu v kariére

Ako vznikol Systém celistvého vlnového pohybu?

Pozitívne účinky vibrácií na zdravotný stav človeka začal Nikolaj Kudrjašov, autor Systému, skúmať pred viac ako 20 rokmi. Nikolaj odpozoroval vlnu v prírode. Najprv tok vlny, potom pohyb zvierat, všade v prírode sa vyskytuje vlna. Jednoducho si tieto pohyby vyskúšal zopakovať a dosiahol blahodárne výsledky. Ako prvé sa dostavili liečebno ozdravné výsledky, pretože pohyb vo vlne nie je zlúčiteľný so stuhnutiami a blokmi v tele. Postupom času si uvedomil, že pomáhajú harmonizovať a účinkujú na všetky zložky života – zdravia, vzťahy, biznis a spiritualita.

„Uvedom si svoje telo a zákony ktoré ho menia a spoznáš celý svet“, Nikolaj Kudrjašov, autor Vlnového pohybu

Nikolaj Kudrjašov, autor Systému celistvého vlnového pohybu

je športový psychológ, autor niekoľkých systémov: Systém celistvého vlnového pohybu, Systém genderových pohybov tela a Systém vibračného boja alebo teta-boja. Je členom Moskovskej Akadémie štátnej a verejnej správy pri Prezídiu Ruskej federácie (Mokva), profesor Baltskej Pedagogickej Akadémie (Petrohrad), profesor a certifikátor Inštitútu intergratívnej psychológie, zakladateľ a člen Medzinárodnej asociácie transpersonálnej psychológie, spolupracovník Medzinárodnej akadémie imformatizácie (Moskva) a profesor Európskej akadémie integratívnej psychológie.

Lektori a zastúpenie

Na Slovensku a v Českej republike zastupujú Nikolaja Kurdjašova certifikované lektorky Systému celistvého vlnového pohybu Andrea Bajnoková a Eva Ružovičová. Od roku 2014 sa aktívne venujú rozvíjaniu tejto ruskej pohybovej filozofie, ktorú spopularizovali pod názvom Vlnové pohyby™. Vedú workshopy pre verejnosť a každoročne organizujú kurzy Nikolaja Kudrjašova na Slovensku. Napísali knihu Ženská a mužská energia v pohybe. Pravidelne publikujú články, vystupujú na konferenciách a prinášajú Vlnové pohyby širokej verejnosti. V roku 2020 otvorili prvý ročník Akadémie Vlnových pohybov pre nových lektorov.

V prípade zorganizovania kurzu alebo akýchkoľvek otázok ich môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Andrea Bajnoková o Vlnových pohyboch™

Akadémia Vlnové pohyby

Výcvik pre lektorov pohybovej filozofie Vlnové pohyby™ 2020/2021/2022

Vstupné požiadavky

Každý uchádzač musí mať absolvované nasledovné workshopy:

 • úroveň 1: Vlnové pohyby pre začiatočníkov/Ženské a mužské gestá
 • úroveň 2: Workshopy horizontálnej, frontálnej a sagitálnej telesnej vlny
  • Tajomstvo hojnosti – horizontálna rovina
  • Pružné telo = zdravý človek – frontálna rovina
  • Príťažlivá žena = mocný muž – sagitálna rovina
 • úroveň 3: workshop Tanec Ruža vetrov I. a II.
 • 1x workshop pod vedením Nikolaja Kudrjašova

Ak by vám chýbal niektorý z požadovaných workshopov, vaše prihlásenie posúdime individuálne. Predpokladom na certifikovaný výcvik sú vaše osobné výsledky a skúsenosti s technikou Vlnové pohyby.

Certifkát

Lektor techniky Vlnové pohyby™ úrovne 1

Po ukončení dvojročného výcviku obdržíte certifikát, ktorý vás oprávňuje k vedeniu workshopov úrovne 1.

Úroveň 1, po absolvovaní výcviku bude obsahovať rôzne workshopy na témy: Vlnové pohyby v každodennom živote = zmena pohybových návykov (sedenie, postoj, ranné vstávanie, atď); rozhýbanie chodidiel.

Lektor techniky Vlnové pohyby™ úroveň 2

V roku 2021/2022 pokračuje ročný výcvik, ktorý vás oprávni vyučovať workshopy ženskej a mužskej vlny v troch rovinách a techniky zamerané na šľachy.

Chcete sa Vlnové pohyby naučiť do hĺbky, no nemáte záujem byť lektorom?

V prípade, že máte záujem si prehĺbiť zručnosti, vedomosti a skúsenosti s technikou Vlnové pohyby™ odporúčame vám zúčastniť sa troch workshopov v roku 2020. Nie je možné sa zúčastniť workshopov individuálne. Absolvovanie prvej časti výcviku v roku 2020 vás neoprávňuje na získanie lektorského certifikátu.

Lektori výcviku

Výcvik vedú certifikované lektorky Andrea Bajnoková a Eva Ružovičová.

Súčasťou je aj školenie pod vedením samotného autora techniky, Nikolaja Kudrjašova.

Termíny 2020/2021

Aby ste sa mohli stať certifikovaným lektorom/lektorkou techniky Vlnové pohyby™ potrebujete absolvovať všetky termíny:

Rok 2020/2021*

I. 10.-13.september
II. 14.-17. január 2021
III. 29. apríl – 2. máj 2021

*trvanie: štvrtok obed- nedeľa obed

Termíny druhého ročníka  budú prebiehať v rokoch 2021/2022

V prípade potreby, zmena programu vrátane termínov vyhradená!!!

Miesto konania

Rok 2020

Modra-Harmónia

Rok 2021

doplníme čoskoro

Cena výcviku

Cena celého výcviku, na ktorého konci dostanete certifikát lektor Vlnových pohybov™ úrovne 1

Rok 2020/2021, prvý ročník = 1110 €

Do 1. marca 2020 je nutné uhradiť zálohu vo výške 370€ (= 9.600 kč)

I. do 10. septembra doplatok 140€
II. doplatok 300€
III. doplatok 300€

Cena v kč na rok 2020 je stanovená podľa momentálneho kurzu.

Rok 2021 /2022, druhý ročník = 1200€

Nutné uhradiť zálohu 400€ .

Cena nezahŕňa stravu, ubytovanie a učebné materiály.

Prihlásenie

Prihlásenie o účasť vo výcviku certifikovaných lektorov je nutné nahlásiť do 1. februára 2020 , do 1. marca 2020 je nutné uhradiť zálohu vo výške 370€.