Ženská a mužská energia v pohybe

Andrea Bajnoková a Eva Ružovičová
Spísali sme skúsenosti do jednoduchého manuálu na každý deň, pretože Vlnové pohyby nie sú cvičenie, ale ZMENA každodenných pohybových vzorcov za nové – zdravé a prospešné!

Ženská a mužská energie v pohybu

Andrea Bajnoková a Eva Ružovičová
Sepsali jsme roky zkušeností do jednoduchého manuálu pro každý den, protože Vlnové pohyby nejsou cvičení, ale ZMĚNA každodenních pohybových vzorců za nové – zdravé a prospěšné!
Preklad slovenskej verzie.

Co prozrazují ženská gesta?

Nikolaj Kudrjašov
Autor odhaľuje, kde sa v motorike tela skrývajú atribúty ženského génu a kde nájdeme prejav génu mužského. Rozpracoval celý rad metodických odporúčaní, ako používať gestá a neverbálnu komunikáciu v rôznych životných situáciách, a najmä v sexuálnych vzťahoch.Každé jednotlivé gesto, ktoré je v knihe analyzované, je spojené s liečivou činnosťou organizmu, a to oveľa silnejšie, ako si dokážeme predstaviť.

Energie vnitřní vlny

Nikolaj Kudrjašov
Základom tejto sústavy cvičení je tzv. princíp vlny. „Pohyb vo vlne“ je prírodný, prirodzený, harmonický a efektívny spôsob pohybu, ktorý smeruje k rovnováhe duše i tela. Cviky sú zamerané na uvoľnenie a vo veľkej miere na precvičovanie šliach. Jedná sa však o nenáročný, nenamáhavý, mimoriadne príjemný spôsob cvičenia. Telo sa pri ňom samé dostane do súladu a začne sa uzdravovať, ak treba. Zharmonizuje sa aj myseľ a psychika.

Léčivé cvičení Hyperborejců

Nikolaj Kudrjašov
Autor použil staré vedomosti ako základ vlastného systému tzv. celistvého vlnového pohybu. Jednoduchý systém cvikov vám umožní pozdvihnúť sa na novú úroveň fungovania. Vibrácie a pohybové vlny vám pomôžu dať si do poriadku telo a pokračovať až po zrod nového človeka v sebe.