Lektori a zastúpenie

Certifikované lektorky Systému celistvého vlnového pohybu a zástupkyne Nikolaja Kudrjašova na Slovensku a v Českej republike

Andrea Bajnoková

mobil: +421 905 377 820

Eva Ružovičová

mobil: +421 915 974 289