Certifikované lektorky Systému celistvého vlnového pohybu a zástupkyne Nikolaja Kudrjašova na Slovensku a v Českej republike

Andrea Bajnoková

+421 905 377 820

Eva Ružovičová

+421 915 974 289