O technike

Andrea Bajnoková o Vlnových pohyboch™

Ako funguje technika Vlnové pohyby?

Pohyb vo vlne je harmonický a prirodzený. Pri vedomom vykonávaní pomáha dosiahnuť duševnú rovnováhu, psychický kľud a prebudiť prirodzené ozdravujúce schopnosti tela.
Hlavným princípom Vlnových pohybov je vedomá harmonizácia uvoľnenia a napätia – harmonizácia ženskej (uvoľnenie) a mužskej (napätie) energie.
Pri pohybe v 3 rovinách telesnej vlny (sagitálna, horizontálna a frontálna), ktoré striedavo pracujú s uvoľnením a napätím, inými slovami so ženskou a mužskou energiou sa:

  • harmonizuje zdravie (napätie-uvoľnenie je v rovnováhe)
  • vylepšujú medziľudské vzťahy (vzájomné pôsobenie ženskej-mužskej energie)
  • zvyšuje elektrická aktivita mozgu, ktorá sa prispieva k úspechu v kariére

Ako vznikol Systém celistvého vlnového pohybu?

Pozitívne účinky vibrácií na zdravotný stav človeka začal Nikolaj Kudrjašov, autor Systému, skúmať pred viac ako 20 rokmi. Nikolaj odpozoroval vlnu v prírode. Najprv tok vlny, potom pohyb zvierat, všade v prírode sa vyskytuje vlna. Jednoducho si tieto pohyby vyskúšal zopakovať a dosiahol blahodárne výsledky. Ako prvé sa dostavili liečebno ozdravné výsledky, pretože pohyb vo vlne nie je zlúčiteľný so stuhnutiami a blokmi v tele. Postupom času si uvedomil, že pomáhajú harmonizovať a účinkujú na všetky zložky života – zdravia, vzťahy, biznis a spiritualita.

„Uvedom si svoje telo a zákony ktoré ho menia a spoznáš celý svet“, Nikolaj Kudrjašov, autor Vlnového pohybu

Nikolaj Kudrjašov, autor Systému celistvého vlnového pohybu

je športový psychológ, autor niekoľkých systémov: Systém celistvého vlnového pohybu, Systém genderových pohybov tela a Systém vibračného boja alebo teta-boja. Je členom Moskovskej Akadémie štátnej a verejnej správy pri Prezídiu Ruskej federácie (Mokva), profesor Baltskej Pedagogickej Akadémie (Petrohrad), profesor a certifikátor Inštitútu intergratívnej psychológie, zakladateľ a člen Medzinárodnej asociácie transpersonálnej psychológie, spolupracovník Medzinárodnej akadémie imformatizácie (Moskva) a profesor Európskej akadémie integratívnej psychológie.