Nový pohľad na Spievajúce misky s Claudiom Salinas (Praha)

Kedy:
6. október 2023 @ 14:00 – 19:00
2023-10-06T14:00:00+02:00
2023-10-06T19:00:00+02:00
Kde:
Avaloka
Bellušova 2759
155 00 Praha 13
Česko
Kontakt:
Andrea Bajnoková
+421 905 377 820 / +420 508 628
***for English version scroll down***

Ponorte sa do sveta hlbokej rezonancie a starodávnej múdrosti. Preskúmame témy ako „Zákon Troch“, hudobné intervaly či binauralitu, počas ktorých sa ponoríme do podstaty vibračnej terapie a holistickej jednoty. Bude to zážitok, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť zvuk, liečenie a spiritualitu.

 

!Pozor, špeciálna ponuka! Pri zaplatení zálohy 50€/1.250kč do 15.9.2023  platí suma 90€/2.250kč  za workshop!

 

Pre koho je určený workshop Nový pohľad na Spievajúce misky?

Pre pokročilých, ktorý majú s miskami skúsenosti takto ako aj pre začiatočníkov, ktorí len začínajú. Naučíte sa nové techniky a najnovšie informácie o práci so spievajúcimi miskami. Ako hovorí Claudio, budeme sa pohybovať na oboch spektrách – od racionálneho, vedeckého až po mystický , či ezoterický pohľad.

Jazyk

Workshop je vedený primárne v angličtine s tlmočením do češtiny/slovenčiny.

Lektori

Hlavným lektorom je Claudio Salinas, Andrea Bajnoková bude vypomáhať s výučbou hry na misky či gong.

Claudio Salinas

Claudio Salinas (Nirmal Karam Singh) je Gong Master a učiteľ Kundalini jogy pochádzajúci z Argentíny, momentálne sídliaci v Belgicku.

Svoju prax sústreďuje na procesy osobnej transformácie. Intenzívne trénoval a skúmal svet gongu s Donom Conreauxom, Methabom Bentonom, Mojcou Malek, Aidanom McIntyre a Markom Swanom. Spolupracoval aj s Gongovým divadlom duše (Gong Theatre of the Soul) a  maskami 4 temperamentov pod vedením známeho režiséra Boba Horwella.

Organizuje gongové kúpele, tréningy a Gong Puje v Belgicku a celej Európe. V posledných rokoch sa intenzívne ponoril do práce so shruti boxom a každý mesiac organizuje špeciálne kruhy objavovania svojho hlasu spolu so shruti. V sanskrte „Śruti“ znamená okrem iného „odhalenie“ a tieto kruhy skutočne vytvárajú priestor otvorenosti pomocou hlasu, ktorý nám umožňuje komunikovať s najemnejšími aspektmi nás samých. Zaujíma ho najmä ako použiváť gong ako nástroj na prekonanie osobných blokov, spojenie s naším vyšším ja a jemnými energiami vzostúpených majstrov. Rozvinul si tiež hlbokú prax kirtanu a spevu pod vedením svetoznámej Nikki Slade a pravidelne organizuje kirtan a večery so spevom v Bruseli.

Andrea Kmochová (Bajnoková)

Andrea prešla niekoľkými intenzívnymi výcvikmi u Dona Conreaux, Toma Soltrona a Abby del Sol.  Zúčastnila sa na prvom Advanced Gong Master Training na svete pod vedením Dona a GongMuse Surana (Mojca Morya Malek). Spolupracuje so svetovými špičkami z oblasti liečivého zvuku, ktorých previdelne pozýva na Slovensko a do Českej republiky. Vedie Gong kúpele, koncerty či vzdelávacie workshopy s gongami. V roku 2021 založila štúdio GongWaves v Prahe.

Organizácia workshopu

Andrea Bajnoková a tím, www.vlnazdravia.sk

Časový plán

6.10.2023 (piatok)
14.00-19.00

Obsah

Najdôležitejšie témy školenia 

Zákon Troch: Objavte silu triády. Zistite, ako je Zákon Troch základom samotnej štruktúry existencie, od vzájomného pôsobenia energií vo zvuku až po rovnováhu v nás samých. Preskúmajte synergiu medzi tvorbou, zachovaním a transformáciou a odhaľte skrytý potenciál tohto starobylého princípu.

Hudobné intervaly a harmónia duše: objavte kúzlo hudobných intervalov a ich vplyvu na ľudskú psychiku. Pochopte, ako môžu konkrétne intervaly vyvolávať emócie, posilňovať relaxáciu a uľahčovať liečenie. Prostredníctvom zážitkových cvičení sa naučte vytvárať harmonické skladby, ktoré hlboko rezonujú s dušou.

Predstavujeme planetárne misky: Tieto jedinečné nástroje sú naladené na nebeské frekvencie na základe výpočtov švajčiarskeho matematika Hansa Cousta. Naučte sa využívať tieto vesmírne vibrácie pre zlepšenie pohody. Školenie spája vedu a spiritualitu, naučí vás hrať na tieto misky a zároveň pochopiť ich vedecký základ.

Cesta do binaurality: Uvoľnite transformačný potenciál binaurálnych rytmov – brány do zmenených stavov vedomia. Ponorte sa do vedeckého pozadia binaurálnych zvukov v himalájskych miskách a ich úlohy pri posilňovaní meditácie, sústredenia a relaxácie. Využite tieto poznatky na vytvorenie jedinečných sedení, ktoré ponúkajú individuálne aj kolektívne liečivé zážitky.

Doplňte svoje odborné znalosti: Či už ste skúsený liečiteľ zvukom, hudobník, terapeut alebo jednoducho niekto s vášňou pre holistickú rezonanciu, toto školenie je navrhnuté tak, aby doplnilo vaše existujúce znalosti. Prehĺbte svoje chápanie hlbokého vplyvu zvuku na myseľ, telo a ducha a začleňte tieto novo nadobudnuté zručnosti do svojich individuálnych a skupinových sedení.

Tréning bude plný teoretických, a hlavne praktických ukážok. Techniky si odskúšate na vlastnej koži, tak ako aj pri práci vo dvojiciach.

Misky

Na workshope bude dostatočný počet misiek pre všetkých účastníkov. Ak si chcete priniesť svoje, tak ste vítaní, len si ich prosím poriadne označte! Vlastniť alebo priniesť misku nie je podmienkou účasti. Ak vás niektorá z misiek od Claudia osloví, je možnosť si ju zakúpiť.

Miesto konania

Miesto: Avaloka, Praha

Gong workshopy sa konajú v úžasnom Dome holistického zdravia v Prahe, ktorý bol založený japonským mníchom. V objekte je možné parkovať.

Rezervácia

Vaše miesto si rezervujete zaslaním vašich údajov (meno, telefónne číslo) na e-mail  info@vlnazdravia.sk .

Vaše miesto je záväzne rezervované po prijatí zálohy na účet.

Počet miest je obmedzený. Odporúčame si miesto rezervovať dostatočne dopredu.

Cena a záloha

Early bird: 90€/2.250kč, zaplatenie zálohy do 15.9.2023
Plná suma: 120€/3.000kč,
zaplatenie zálohy  po 15.9. 2023

Pre rezerváciu miesta je nutná platba zálohy vo výške 50€

Podmienky platby

Počet účastníkov je limitovaný. Vaše miesto je rezervované na základe prijatia zálohovej platby. Zvyšok sa platí na mieste v hotovosti, alebo prevodom maximálne 2 dni pred začatím workshopu, t.j. najneskôr do 4.10.2023.

  • Vrátenie zálohy

Aby sme boli schopní zorganizovať workshop sa zahraničnými lektormi, potrebujeme si byť istí počtom účastníkov.
Prosím berte do úvahy, že kvôli týmto skutočnostiam je vaša záloha nevratná.
Po konzultácii s nami môžete nájsť náhradného účastníka, ktorému pripíšeme vašu zálohu a miesto.

  • Zrušenie vašej účasti

Zrušenie účasti po 30.9.2023: je nutné uhradiť plnú hodnotu workshopu (120€)
Účastník, ktorý sa rozhodne nepokračovať vo workshope v hocijaký čas počas trvania workshopu nemá právo na finančnú náhradu.

  • Zrušenie workshopu zo strany organizátorov

V prípade, že by sa workshop nekonal pre nepredvídateľné skutočnosti, bude vám uhradená plná suma zálohy, ktorú ste zaplatili.

S platbou zálohy súhlasíte s vyššie spomenutými podmienkami.

Kontakt

Andrea Kmochová (Bajnoková)
+421 905 377 820 / +420 799 508 628
info@vlnazdravia.sk
www.vlnazdravia.sk

***English version***

 

Immerse yourself in a world of profound resonance and ancient wisdom with our Tibetan Bowls Training—an immersive and enlightening experience designed to elevate your understanding of sound, healing, and spirituality. Join us for a half day of exploration into the captivating realms of the Law of Three, musical intervals, and binaurality, as we delve into the heart of vibrational therapy and holistic well-being.

Highlights of the Training

The Law of Three Unveiled: Discover the power of triads in this profound teaching. Learn how the Law of Three underpins the very fabric of existence, from the interplay of energies in sound to the balance within ourselves. Explore the synergy between creation, preservation, and transformation, and unlock the hidden potential of this ancient principle.

Musical Intervals and Soul Harmony: Delve into the magic of musical intervals and their impact on the human psyche. Understand how specific intervals can evoke emotions, enhance relaxation, and facilitate healing. Through experiential exercises, learn to create harmonious compositions that resonate deeply with the soul.

Journey into Binaurality: Unleash the transformative potential of binaural beats—a gateway to altered states of consciousness. Dive into the science behind binaural sounds in Himalayan bowls and its role in enhancing meditation, focus, and relaxation. Harness this knowledge to craft unique sessions that offer both individual and collective healing experiences.

Complement Your Expertise: Whether you’re a seasoned sound healer, a musician, a therapist, or simply someone with a passion for holistic well-being, this training is designed to complement your existing knowledge. Deepen your understanding of sound’s profound influence on the mind, body, and spirit, and integrate these newfound skills into your individual and group sessions.

What to Expect

Under the guidance of seasoned practitioners, you will be immersed in a rich tapestry of theory, hands-on exercises, and immersive experiences. Engage in interactive discussions, engage in practical demonstrations, and gain insights from real-world case studies. Throughout the day, you’ll have the opportunity to refine your techniques and receive personalized guidance to ensure your grasp of these transformative concepts.

Why Attend?

By participating in this Tibetan Bowls Training, you will:

✨ Expand your understanding of vibrational therapy and its applications.
✨ Enhance your skills in creating tailored sessions for individuals and groups.
✨ Immerse yourself in the world of ancient wisdom and sound healing practices.
✨ Network and connect with fellow enthusiasts, fostering a supportive community.
✨ Elevate your personal practice or professional offerings to new heights.

In addition antique and new Himalayan bowls and sets will be available for you to take home if you so feel inspired.

Reservation

You reserve your place by sending your data (name, phone number) to the e-mail info@vlnazdravia.sk.

Your place is bindingly reserved after receiving the deposit on the account.

The number of places is limited. We recommend booking a place well in advance.

Price and deposit

Early bird: €90/CZK 2,250, advance payment by 15.9.2023
Full amount: €120/CZK 3,000, advance payment after 15.9.2023

To reserve a place, a deposit of €50 is required!

Contact

Andrea Bajnoková
+421 905 377 820
info@vlnazdravia.sk
www.vlnazdravia.sk